Antwoorden op veelgestelde vragen
1. Programma gebruiken
1.1. Hoe navigeer ik door tekeningen? Niets past op mijn scherm!
U kunt uw tekeningen verplaatsen door de linkermuisknop in een leeg gebied ingedrukt te houden en de muis zelf te bewegen. Daarnaast kunt u door de tekeningen navigeren met de pijltjestoetsen op uw toetsenbord of de pijltjes rechtsonder in het scherm.
1.2. Ik kan niets anders tekenen dan de muren. Waar is al het andere?
Alle programmatools zijn verspreid op planningsbladen, waartussen u kunt schakelen. De tools zelf zijn verzameld in een vervolgkeuzemenu links bovenaan het scherm.
1.3. Hoe kan ik voorkomen dat ik mijn project kwijtraak als ik mijn computer uitzet of mijn browser sluit?
Om een ​​project op te slaan hoeft u zich slechts één keer te registreren, waarna u het project op de server kunt opslaan via het diskette-icoontje in de linkerbovenhoek. Registratie is volledig gratis en beperkt u niet in de tijd.
1.4. Kan ik het programma naar mijn computer downloaden?
Helaas bestaat zo'n optie niet. De planner bestaat alleen als online dienst op onze website, waardoor u het programma up-to-date kunt houden, geen meerdere versies hoeft te maken en alle tekeningen in één gegevensformaat kunt opslaan. Om het programma correct te laten werken, moet u over een stabiele internetverbinding en voldoende vrije RAM op uw computer beschikken.
1.5. Ik heb me aangemeld, maar de bevestigingsmail is niet aangekomen. Wat moeten we doen?
In dit geval kunt u ons een verzoek sturen in de chat voor technische ondersteuning. Binnen één dag zullen wij uw account handmatig activeren.
2. Inplantingsplan tekenen
2.1. Hoe vul ik de vloer met wit?
Om dit te doen, moet u alle muren sluiten (er verschijnt een witte vulling in het gebied), anders definieert het programma de gewenste zone niet als een aparte kamer. En deur- of raamopeningen worden bovenop de muren geplaatst. Als de vulling niet verschijnt, controleer dan of de wanden/scheidingswanden elkaar overlappen; ze moeten aansluiten, maar niet overlappen.
2.2. Kan ik muren op exacte afmetingen zetten in plaats van ze te tekenen?
U kunt een muur van elke willekeurige lengte tekenen en deze vervolgens in de eigenschappen van deze muur (door er met de rechtermuisknop op te klikken) op de exacte grootte instellen. Afmetingen worden gespecificeerd als gehele waarden in centimeters.
2.3. Hoe verwijder ik een muur of wijzig ik de parameters ervan?
Eventuele acties met muren (en ook met andere elementen in de tekeningen) worden uitgevoerd door met de rechtermuisknop op dit element te klikken. Als reactie op de klik verschijnt een contextmenu voor dit element, waarin u alle beschikbare acties kunt uitvoeren.
2.4. Hoe verander ik de wanddikte?
Om de dikte in te stellen, voert u, voordat u de muurlijn tekent, de waarde in centimeters in het menu aan de linkerkant in. De dikte wordt gespecificeerd als gehele waarden in centimeters. Om de dikte van een reeds getekende muur te wijzigen, roept u het contextmenu erop op met de rechtermuisknop. In het menu dat verschijnt, kunt u de waarde rechtstreeks instellen of, voor een nauwkeurigere controle van de wijziging, klikken op het pictogram "Acties - Dikte aanpassen", waarmee u de dikte aan elke kant van de plaat afzonderlijk kunt vergroten of verkleinen. muur. Als u deze opties niet heeft, werkt u waarschijnlijk in een project dat is gemaakt in een oude versie van de planner (2.2), waarbij u de dikte van de muren niet kunt wijzigen.
2.5. Hoe stel de hoogte van muren/plafonds in?
De hoogte van de plafonds wordt aangegeven in het programma op de Inplantingsplannen en Scheidingsbladen. In de huidige versie van de planner kan alleen de totale hoogte van alle ruimtes worden opgegeven. Klik met de rechtermuisknop (of dubbelklik met links) op de markering om de hoogte van de ruimtes te wijzigen. De hoogte van individuele wanden en scheidingswanden kan niet worden ingesteld. In dit geval kunt u op het tabblad Plafonds voor elke kamer afzonderlijk de mate van verlaging van de plafondafwerking instellen, afhankelijk van het type afwerking. De hoogte van gipskartondozen die op de scheidingsplaat zijn geïnstalleerd, wordt na installatie in de kamer via het contextmenu ingesteld.
2.6. Hoe stel ik de elementgrootte in millimeters in?
Alle afmetingen in het programma zijn altijd aangegeven in centimeters. Helaas kunt u in de huidige versie van de planner geen fracties van centimeters instellen of maateenheden wijzigen.
2.7. Hoe kan ik handmatig de afstand wijzigen die het programma aan een ander geeft?
Onze planner biedt deze mogelijkheid niet, u kunt de afmetingen in het programma niet wijzigen.
2.8. Hoe plaats ik een deur of raam?
Ramen zijn in de werkbalk op het blad Inplantingsplan, deuren bevinden zich in de werkbalk op de bladen Inplantingsplan of Scheidingswanden (afhankelijk van waar de deur moet worden geïnstalleerd). Om een ​​deur- of raamopening op tekening te plaatsen, dient u deze strikt BOVEN de getekende muur te plaatsen. Laat geen “gaten” tussen de muren achter voor openingen, anders kun u daar geen deur of raam plaatsen.
2.9. Hoe verander ik de openingsrichting van de deur?
Plaats de deur bovenop de muur op de gewenste plek en klik vervolgens met de rechtermuisknop om het contextmenu te openen, dat een rotatiepictogram heeft. Door erop te drukken selecteert u de gewenste openingsrichting.
2.10. Hoe verander ik de grootte van een deur/raam?
Om deur- en raamopeningen te verplaatsen en hun grootte of opening te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste opening (strikt op het blad waarop deze opening is geïnstalleerd) en selecteert u in het contextmenu dat verschijnt de gewenste actie . Als het programma u niet toestaat de maat te wijzigen, is de ingevoerde maat hoogstwaarschijnlijk groter dan de muur waarin deze opening is geïnstalleerd.
2.11. Hoe kan ik aangekoppelde scheidingswanden aan het plan toevoegen?
Houd er rekening mee dat het inplantingsplan alleen de originele muren mag tonen die al in uw appartement zijn gebouwd. Voor het tekenen van nieuw opgestelde scheidingswanden is er een apart planningsblad “Scheidingen”.
2.12. Kan ik een foto van uw lay-out in het programma uploaden?
Speciaal hiervoor hebben we de functie “Teken een plan van een afbeelding” toegevoegd op het Inplantingsplanblad (onderaan het werkvenster). Upload het BTI-plan, layout van de ontwikkelaar of een andere afbeelding, volg de verdere instructies. Het belangrijkste is dat uw lay-out de oppervlakte van het pand of de afmetingen van de muren aangeeft voor een correcte schaalvergroting van de afbeelding.
2.13. Kan ik halfronde muren in uw programma tekenen?
Helaas is er vandaag de dag geen dergelijke optie in onze planner. Misschien verschijnt deze optie in toekomstige versies van het programma.
3. Opstelling van meubilair en stopcontacten
3.1. Hoe verander ik de grootte van meubelstukken?
Wanneer u nieuwe objecten toevoegt voordat u ze op de tekening plaatst, kunt u de exacte grootte invoeren in het kleine menu dat verschijnt. Wanneer u reeds geïnstalleerde objecten bewerkt, moet u met de rechtermuisknop op het contextmenu klikken waar u de grootte kunt wijzigen.
3.2. Hoe kan ik meubelstukken draaien of spiegelen?
Wanneer u reeds geïnstalleerde objecten bewerkt, moet u met de rechtermuisknop klikken om een ​​contextmenu te openen waarin u het formaat kunt wijzigen, roteren of spiegelen. Nadat u op het rotatiepictogram hebt geklikt, moet u een van de hoekmarkeringen met de linkermuisknop slepen.
3.3. Hoe kopiër ik meubelstukken?
Om te kopiëren kunt u het contextmenu gebruiken of het object selecteren met de linkermuisknop en op Ctrl-C drukken.
3.4. Hoe kan ik een groep meubelstukken selecteren en verplaatsen?
Om een groep objecten te selecteren, moet u de Ctrl-toets ingedrukt houden en de gewenste objecten opeenvolgend selecteren, of het speciale hulpmiddel “Groep selecteren” gebruiken (in het onderste paneel), waarmee u de groep kunt selecteren met een kader.
3.5. Kan ik uw eigen object aan de tekeningen toevoegen als dit niet in de tools staat?
U kunt geen willekeurige meubelstukken toevoegen, maar u kunt altijd een verzoek indienen bij de technische ondersteuningsdienst met het verzoek om dit of dat object toe te voegen. Als er meerdere identieke verzoeken zijn, voegen we in de regel het overeenkomstige element toe aan de werkbalk. Maar u kunt altijd elk geschikt object uit de catalogus gebruiken om aan te geven wat u nodig heeft en dit van commentaar te voorzien.
3.6. Hoe stel ik de hoogte in voor stopcontacten vanaf de vloer?
De hoogtes van stopcontacten en andere elementen waarvoor dergelijke markeringen nodig zijn, worden ingesteld via het contextmenu. Plaats het stopcontact op de gewenste locatie en klik er met de rechtermuisknop op. Geef in het menu dat verschijnt de hoogte van de stopcontacten op.
3.7. Hoe geef ik op een tekening een stopcontact aan dat zich boven een ander stopcontact bevindt?
Om een stopcontact/schakelaar boven een andere schakelaar of stopcontact te plaatsen, moet u het geplaatste object iets “boven” het geïnstalleerde stopcontact/schakelaar brengen. Het object wordt gemagnetiseerd met een “tweede laag”.
4. Technische tekeningen
4.1. Ik moet twee soorten vloeren in een kamer combineren. Is dit mogelijk?
Ja. Om meerdere vloerbedekkingen in één ruimte te maken, moet u deze kamer in tweeën delen met behulp van de bestemmingstool op het blad “Vloerbedekkingen”. Eigenlijk verdeel u op deze manier de kamer in tweeën, zonder deze met een muur te verdelen. De zonering wordt uitgevoerd in een rechte of complexe bocht, maar altijd gesloten ten opzichte van een muur(en), zodat een aparte ruimte ontstaat.
4.2. Ik heb de lay-out op het scheidingsplan veranderd en alle afwerking verdween. Waarom?
Alle technische fiches zijn gekoppeld aan de ruimtes die u aanmaakt op het origineel en de schedingsplannen. Als u zelfs maar één muur verandert tijdens het bouwen van blauwdrukken, wordt alle informatie over de vorige reeks kamers gewist. Beslis daarom eerst uiteindelijk over de constructie van de kamers en vul dan pas de technische fiches in.
4.3. Kan ik een specifieke tegelgrootte instellen om de lay-out ervan weer te geven?
Op een vloerplan dienen de tegels slechts als symbool om aan uw werknemers aan te geven welk type afwerking op een bepaalde locatie moet worden geïnstalleerd. U kunt een legenda niet aan een specifieke grootte koppelen.
4.4. Wat is zonering en hoe werkt het? Waarom verschillende zonering op verschillende platen?
De zoneringstool is ontworpen om een ​​ruimte in zones af te bakenen, zodat deze zones vervolgens als afzonderlijke ruimtes kunnen worden berekend. Zonering wordt geïmplementeerd op de platen Scheidingswanden (voor het verdelen in kamers), Vloerbedekkingen (zonering van vloeren voor het kiezen van verschillende afwerkingen), Plafonds (plafonds in zones onderbrengen voor verschillende afwerkingen en het toekennen van verschillende waarden van plafondhoogte) en Wandafwerking (door middel van gecombineerde afwerkingen ). Zonering op elk van deze bladen werkt onafhankelijk van de andere. De bestemmingslijn (behalve de zonering voor wandafwerking) kan in elke configuratie worden gebouwd (in projectenversie 3.0, in 2.2 - alleen een rechte lijn van muur tot muur), het belangrijkste is dat het begin en het einde gesloten zijn op de muren en de bestemmingslijnen snijden elkaar niet. Om zonering uit te voeren, selecteert u het juiste hulpmiddel in het menu aan de linkerkant, verplaatst u de cursor naar de muur - er verschijnt een groene cirkel. Klem en sleep de bestemmingslijn - het segment kan in één rechte lijn naar een andere muur worden uitgerekt, of u kunt een complexe lijn opbouwen uit verschillende samengevoegde segmenten. De bestemmingslijn mag geen andere muren, scheidingswanden, kolommen of dozen kruisen.
4.5. Bevat het programma wandindelingen en wandzoneringen (bijvoorbeeld om een ​​keukenschort aan te duiden)?
Helaas is deze sweep-functionaliteit nog niet geïmplementeerd in de planner. Om de wanddecoratie te zones, gebruikt u segmenten op de muur om de gewenste afwerking te definiëren, incl. gecombineerd (schort of met horizontale scheiding). Bij gecombineerde afwerkingen kunnen na de installatie aanvullende parameters (afwerkingshoogten) worden ingesteld via het contextmenu. In 3D kunt u een textuur instellen voor de decoratie die op het blad Wanddecoratie is geïnstalleerd.
5. PRO-versie van het programma
5.1. Is er een PRO-proefperiode van één dag?
Momenteel ontbreekt een dergelijke optie in het tariefschema. De PRO-versie is 30, 99 of 365 dagen verbonden.
5.2. Worden er automatisch kosten in rekening gebracht aan het einde van mijn huidige licentietermijn?
Nee, de verlenging gebeurt uitsluitend handmatig. Wij slaan geen kaartgegevens op en schrijven het geld niet automatisch af aan het einde van de betaalde periode.
5.3. Zullen er nieuwe objecten in de meubelcatalogus verschijnen na aankoop van de PRO-versie?
Er worden geen nieuwe objecten toegevoegd, maar objecten gemarkeerd met de markering ‘pro’ komen beschikbaar. Als u het gewenste object niet hebt gevonden, schrijf dan naar de chat voor technische ondersteuning. Wij zullen uw verzoek dankbaar accepteren en proberen er rekening mee te houden bij het plannen van updates.
5.4. Welke functies biedt de PRO-versie?
Allereerst is dit toegang tot objecten en tools gemarkeerd als “pro” in 2D, evenals de mogelijkheid om tekeningen in pdf-formaat te uploaden, toegang tot de secties “Volumes en beeldmateriaal” en “Schatting”. Bovendien kunt u, na het construeren van de lay-out, de 3D-visualisatie ervan zien en texturen uit de gepresenteerde catalogus toepassen op de elementen (muren, meubels, enz.). Meer details vindt u op de overeenkomstige pagina op de website.
5.5. Hoe zien tekeningen eruit wanneer ze vanuit uw programma naar PDF worden gedownload?
Tijdens de ontwikkeling hebben we geprobeerd ervoor te zorgen dat wanneer u uploadt, u precies krijgt wat u op uw scherm ziet. Bij het genereren van een PDF verschijnen alleen de standaard tekeningstempel en het frame in de upload. Een voorbeeld van een tekening kunt u zien link
5.7. Blijven blauwdrukken die zijn gemaakt terwijl mijn PRO-licentie actief is, beschikbaar nadat mijn PRO-licentie verloopt?
Ja, alle tekeningen en elementen erop zullen beschikbaar zijn, er zijn geen beperkingen aan hun kijk-, gebruiks- of opslagperiode, maar de mogelijkheid om nieuwe “professionele” elementen aan de tekening toe te voegen zal verdwijnen.
5.8. Ik wil graag mijn symbolen en elementen op de tekening weergeven, kan dit in de PRO-versie?
Ja, de planner heeft een gratis tekenhulpmiddel - "Element tekenen" - deze bevindt zich rechtsonder in het werkgebied. Houd er echter rekening mee dat het tekenresultaat alleen op het huidige werkblad wordt weergegeven. Met deze tool kun u alleen rechte lijnen tekenen, incl. opeenvolgend verbonden, maar de boog kan alleen worden weergegeven met behulp van meerdere korte segmenten. Bovendien wordt het tekenresultaat op geen enkele manier in 3D weergegeven.
5.9. Hoe navigeer u in 3D-modus?
Om de camera rond zijn as te draaien, gebruikt u de ingedrukte linkermuisknop; om de camera in de lengterichting te bewegen, gebruikt u de ingedrukte rechtermuisknop. Gebruik het muiswiel om in en uit te zoomen. U kunt ook de pijltjestoetsen op uw toetsenbord gebruiken om te bewegen. Om de kamer per kamer te bekijken, selecteert u een kamer door op het diagram rechtsonder te klikken (als u nogmaals klikt, wordt de volledige indeling weer weergegeven). De werkbalk aan de linkerkant heeft ook een optie om de muurzaagmodus tot één meter weer te geven, wat in sommige gevallen handig kan zijn.
5.10. Hoe 3D-visualisatie downloaden?
Zet in de 3D-modus de camera in de gewenste hoek en klik op het pictogram "Afbeelding opslaan" (camera) op het bovenpaneel - de foto wordt opgeslagen in de downloadmap van uw browser.
5.11. Kan ik een elektrisch schema in uw programma tekenen?
Ja, de planner heeft een blad Elektrische bedrading, waar u door lijnen op de tekening te tekenen de belangrijkste elektrische routes kunt aangeven, de berekening in de schatting wordt op basis daarvan uitgevoerd. Voor een correcte berekening is het noodzakelijk om een ​​elektrisch paneel, licht en elektrische punten te installeren - de kabelbeelden worden berekend rekening houdend met de stijgingen of dalingen ernaartoe. De methode voor het geleiden van de kabel langs de vloer of het plafond wordt ingesteld in het contextmenu van het geïnstalleerde elektrische paneel.
5.12. Hoe werkt de tool Verbindingsdraad op het tabblad Schakelaars?
De verbindingsdraad is nodig om de volgorde van het met elkaar verbinden van verlichtingsarmaturen in een circuit en het verbinden van hun besturing met een specifieke schakelaar te visualiseren. Om verbinding te maken, selecteert u een hulpmiddel en klikt u achtereenvolgens op de schakelaar en de lichtbron - er verschijnt een verbindingslijn ertussen. Er kunnen meerdere lichtbronnen in een ketting worden aangesloten en op één schakelaar worden aangesloten. Als de schakelaar dubbel is, kunnen er twee van dergelijke circuits op worden aangesloten (of eenvoudigweg twee verschillende verlichtingsapparaten). Met doorvoerschakelaars kunt u één lichtbron vanaf verschillende uiteinden van de kamer bedienen (bijvoorbeeld om het licht in een gang te regelen met twee schakelaars aan het begin en einde ervan).
6. Extra functies
6.1. Hoe kan ik een project afdrukken of op mijn computer opslaan?
Om de getekende tekeningen op te slaan en af ​​te drukken, moet u het pdf-album downloaden in de daarvoor bestemde sectie links bovenaan het scherm (pijlpictogram). Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers van de PRO-versie van het programma.
6.2. Hoe vaak kan ik een album met tekeningen maken om af te drukken?
We hebben geen beperkingen op het aantal generaties van een pdf-album.
6.3. Waarom heb u de professionele versie van het programma nodig en wat levert het op?
De PRO-versie van de planner biedt veel extra mogelijkheden, vooral naast tekenen, in de vorm van afzonderlijke tools voor 3D-visualisatie van tekeningen, berekening van schattingen, berekening van volumes en beeldmateriaal, het afdrukken van een pdf-album en vele andere functies. Een gedetailleerde beschrijving van alle mogelijkheden vindt u op de overeenkomstige pagina op de site.
6.4. Welk programma kan ik gebruiken om een ​​gedownload .PLAN-bestand te openen?
.plan is een exclusief intern plannerformaat voor eenvoudige opslag en uitwisseling van gegevens tussen gebruikers en apparaten. Dat wil zeggen dat u het alleen in de planner kunt openen door het via het pijlpictogram in een nieuw project te laden of een oud project te vervangen. Dankzij deze functie kunt u de lay-out ook downloaden als u deze om de een of andere reden niet op de server kunt opslaan, zodat u deze later kunt downloaden wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
6.5. Hoe kopieer ik een project?
Roep hiervoor het projectenmenu op door op uw e-mail in de linkerbovenhoek te klikken (u moet geregistreerd zijn), waar u de juiste actie moet selecteren.
6.6. Hoe combineer ik alle projectgegevens op één blad?
Deze mogelijkheid bestaat niet; de informatie op de platen wordt strikt verdeeld volgens het doel ervan, zoals gebruikelijk in bouwdocumentatie.
6.7. Hoe deel ik een project?
Als u een PRO-versie hebt aangesloten, dan heb u voor elk project toegang tot het bekijken en bewerken van links, die u met iemand anders kunt delen. In dit geval hoeft hij zich niet te registreren om te bekijken of te bewerken - de tekening wordt eenvoudig geopend via een directe link. Om dergelijke links te ontvangen, moet u uw persoonlijke account openen (klik op uw e-mail in de linkerbovenhoek) en het gewenste project uitvouwen met de pijl aan de linkerkant - aan de rechterkant zijn er twee links die u kunt delen. Als u niet over de PRO-versie beschikt, kunt u uw project als upload in .plan-formaat verzenden. Om het te openen moet de persoon naar wie u dit bestand verzendt, geregistreerd zijn in de planner. Het bestand wordt in een nieuw of over een oud project geladen met behulp van het pijlpictogram (functie ".planbestand laden").
6.8. Welke toetsen kunnen worden gebruikt om een ​​project vanaf het toetsenbord te besturen?
Om meubelobjecten of muurranden nauwkeurig te verplaatsen, kunt u de pijlen op het toetsenbord gebruiken. Hiermee kunt u een object of markering tot op de centimeter nauwkeurig verplaatsen. Om meubelstukken te kopiëren kunt u de combinatie CTRL+C gebruiken, nadat u het object heeft geselecteerd. Op dezelfde manier kunt u geselecteerde objecten verwijderen met de DEL-toets. Om de modus Volledig scherm in de meeste browsers in of uit te schakelen, werkt de F11-knop.