Svar på ofta ställda frågor
1. Anvandning av programmet
1.1. Hur navigerar jag genom ritningarna? Jag far inte plats med allt pa min skarm!
Du kan flytta dina ritningar genom att trycka pa vanster musknapp i ett tomt omrade och flytta musen sjalv. Dessutom kan du flytta runt dina ritningar med hjalp av pilarna pa tangentbordet eller pilarna i det nedre hogra hornet av skarmen.
1.2. Jag kan inte rita nagot annat an vaggarna. Var finns allt annat?
Alla verktyg i programmet ar indelade i planeringsblad, som du kan vaxla mellan. Sjalva verktygen ar organiserade i en oppningsbar meny langst upp till vanster pa skarmen.
1.3. Hur gor jag for att inte forlora mitt projekt om jag stanger av min dator eller min webblasare?
For att spara ett projekt behover du bara registrera dig en gang, varefter du kan spara projektet pa servern via diskett-ikonen i ovre vanstra hornet. Registreringen ar helt gratis och begransar inte din tid.
1.4. Kan jag ladda ner programmet till min dator?
Tyvarr ar detta alternativ inte tillgangligt. Planeraren finns endast som en onlinetjanst pa var webbplats, vilket gor att vi kan halla programmet uppdaterat, inte multiplicera versioner och lagra alla ritningar i ett enda dataformat. For att programmet ska fungera korrekt kravs en stabil internetanslutning och tillrackligt med RAM-minne pa din dator.
1.5. Jag registrerade mig, men bekraftelsemejlet kommer inte. Vad ska jag gora?
I sa fall skickar du bara en forfragan till var chatt for teknisk support, inom en dag kommer vi att aktivera ditt konto manuellt.
2. Ritning av den ursprungliga planen
2.1. Hur fyller man ett golv med vit farg?
For att gora detta ar det nodvandigt att stanga alla vaggar (ett vitt omrade visas), annars kommer programmet inte att definiera den onskade zonen som ett separat rum. Dorr- eller fonsteroppningar satts in ovanpa vaggarna. Om fyllningen inte visas - kontrollera om vaggar/partier overlappar varandra - de ska vara intill varandra, men inte overlappa varandra.
2.2. Ar det mojligt att ange exakta matt pa vaggarna i stallet for att rita dem?
Du kan rita en vagg med valfri langd och sedan ange dess exakta storlek i egenskaperna for denna vagg (genom att hogerklicka pa den). Dimensionerna anges med heltalsvarden i centimeter.
2.3. Hur tar jag bort en vagg eller andrar dess parametrar?
Alla atgarder med vaggar (liksom med andra element i ritningarna) utfors genom att hogerklicka pa detta element. Som svar pa klicket visas snabbmenyn for detta element, dar du kan utfora alla atgarder som ar tillgangliga for det.
2.4. Hur andrar jag vaggens tjocklek?
For att stalla in tjockleken - innan du ritar vagglinjen, ange vardet i centimeter i menyn till vanster. Tjockleken anges med heltalsvarden i centimeter. For att andra tjockleken pa en redan ritad vagg, klicka pa hoger musknapps snabbmeny pa den. I menyn som visas kan du antingen ange vardet direkt eller, for mer exakt kontroll av andringen, klicka pa ikonen "Atgarder - Justera tjocklek", vilket gor att du kan oka eller minska tjockleken separat pa varje sida av vaggen. Om du inte har dessa alternativ arbetar du formodligen i ett projekt som skapats i en aldre version av planeraren (2.2), dar det inte ar mojligt att andra vaggtjockleken.
2.5. Hur staller jag in hojden pa vaggarna/taket?
Takhojden stalls in i programmet pa bladen Ursprunglig plan och Skiljevaggar. I den aktuella versionen av planeraren kan endast den totala hojden for alla rum stallas in. Hogerklicka (eller dubbelklicka med vanster musknapp) pa rumsmarkoren for att andra rumshojden. Hojden pa enskilda vaggar och skiljevaggar kan inte stallas in. Pa arket Tak ar det dock mojligt att stalla in sankning av takytan for varje rum separat, beroende pa typ av ytbehandling. Hojden pa GPB-lador som installerats pa skiljevaggsarket stalls in via snabbmenyn efter installationen i rummet.
2.6. Hur staller man in storleken pa ett element i millimeter?
Alla matt i programmet anges alltid i centimeter. Tyvarr ar det inte mojligt att stalla in brakdelar av en centimeter eller andra mattenheterna i den aktuella versionen av planeraren.
2.7. Hur andrar jag manuellt det avstand som programvaran ger mig till ett annat avstand?
Detta alternativ finns inte i var planerare och det ar inte mojligt att "asidosatta" matt i programmet.
2.8. Hur monterar man en dorr eller ett fonster?
Fonster finns i verktygsfaltet pa det ursprungliga planarket, dorrar - i verktygsfaltet pa det ursprungliga plan- eller partitionsarket (beroende pa var du vill placera dorren). For att placera en dorr- eller fonsteroppning pa ritningen maste du placera den strikt PA toppen av den ritade vaggen. Lamna inte "hal" mellan vaggar for oppningar, annars kommer du inte att kunna satta en dorr eller ett fonster dar.
2.9. Hur andrar jag dorrens oppningssida?
Placera dorren ovanpa vaggen pa onskad plats och hogerklicka sedan pa musen for att oppna snabbmenyn, dar det kommer att finnas en pivot-ikon. Klicka pa den for att valja onskad oppningsriktning.
2.10. Hur andrar jag storleken pa en dorr/ett fonster?
For att flytta dorr- och fonsteroppningar, samt andra deras storlek eller oppning, hogerklicka pa onskad oppning (strikt pa det ark dar denna oppning installerades) och valj onskad atgard i den snabbmeny som visas. Om programmet inte tillater att du andrar storleken - ar den angivna storleken troligen storre an vaggen i vilken denna oppning ar installerad.
2.11. Hur lagger jag till monterbara partitioner i planen?
Observera att endast de ursprungliga vaggar som redan har byggts i din lagenhet ska visas pa den ursprungliga planen. Det finns ett separat planeringsblad "Skiljevaggar" for att rita nybyggda skiljevaggar.
2.12. Kan jag ladda upp en bild av min layout i programmet?
Speciellt for detta andamal har vi lagt till funktionen "Rita plan med bild" pa kallplanbladet (langst ner i arbetsfonstret). Ladda upp en BTI-ritning, byggritning eller nagon annan bild och folj instruktionerna. Det viktigaste ar att du maste ha rumsytor eller vaggmatt angivna pa layouten for korrekt skalning av bilden.
2.13. Ar det mojligt att rita halvcirkelformade vaggar i programmet?
Tyvarr ar detta alternativ for narvarande inte tillgangligt i var schemalaggare. Kanske kommer detta alternativ att visas i framtida versioner av programmet.
3. Placering av mobler och uttag
3.1. Hur andrar jag matten pa en mobel?
Nar du lagger till nya objekt kan du ange den exakta storleken i den lilla menyn som visas innan du placerar dem pa ritningen. Nar du redigerar redan installerade objekt hogerklickar du pa musen for att oppna en snabbmeny dar du kan andra storleken.
3.2. Hur roterar eller speglar jag mobler?
Nar du redigerar redan installerade objekt hogerklickar du pa musen for att oppna snabbmenyn, dar du kan andra storlek, rotera eller spegla dem. Nar du har klickat pa rotationsikonen bor du dra i en av hornmarkorerna med vanster musknapp.
3.3. Hur kopierar man mobler?
For kopiering kan du anvanda snabbmenyn, eller genom att valja objektet med vanster musknapp trycker du pa Ctrl-C.
3.4. Hur valjer jag och flyttar en grupp mobler?
For att valja en grupp av objekt bor du trycka pa Ctrl-tangenten och valja de nodvandiga objekten i foljd, eller anvanda ett specialverktyg "Valj grupp" (finns pa den nedre panelen), vilket gor att du kan valja gruppen med en ram.
3.5. Kan jag lagga till mitt foremal i ritningarna om det inte finns i verktygen?
Du kan inte lagga till godtyckliga mobelobjekt, men du kan alltid gora en forfragan till den tekniska supporten om att lagga till ett visst objekt. Om det kommer in flera liknande forfragningar lagger vi i regel till motsvarande objekt i verktygsfaltet. Men du kan alltid anvanda valfritt formanpassat objekt fran katalogen for att visa vad du behover och forse det med en kommentar.
3.6. Hur staller jag in uttagens hojd fran golvet?
Hojden pa uttag och andra element som kraver sadana markeringar stalls in via snabbmenyn. Placera uttaget pa onskad plats och hogerklicka sedan pa det. I menyn som visas anger du uttagets hojd.
3.7. Hur markerar jag ett uttag som ar ovanfor ett annat uttag pa ritningen?
For att placera ett uttag/en strombrytare ovanfor en annan strombrytare eller ett annat uttag, for foremalet som ska placeras till det installerade uttaget/strombrytaren nagot "ovanfor" det/den. Foremalet kommer att magnetiseras med ett "andra lager".
4. Tekniska ritningar
4.1. Jag behover kombinera tva typer av golv i ett rum. Ar det mojligt?
Ja, for att du ska kunna gora flera golvbelaggningar i ett rum maste du dela upp rummet i tva delar med hjalp av zonindelningsverktyget pa arket "Golvbelaggningar". Det ar faktiskt sa du delar upp rummet i tva delar utan att avgransa dem med en vagg. Zonindelningen gors med en rak eller komplex kurva, men alltid nara vaggen/vaggarna for att skapa ett separat omrade.
4.2. Jag andrade layouten pa delningsplanen och all trim ar borta. Vad beror det pa?
Alla tekniska blad ar kopplade till de rum som du skapar pa originalritningen och delningsplanen. Om du andrar minst en vagg nar du bygger ritningarna raderas all information om den tidigare uppsattningen rum. Slutfor darfor forst byggnationen av rummen och fyll forst darefter i de tekniska underlagen.
4.3. Ar det mojligt att stalla in en specifik kakelstorlek for att visa kakellayouten?
Pa golvritningen fungerar plattorna endast som en symbol for att visa dina arbetare vilken typ av ytskikt som ska installeras pa en viss plats. Du kan inte binda legenden till en specifik storlek.
4.4. Vad ar zonindelning och hur fungerar det? Vad ar syftet med olika zonindelningar pa olika ark?
Zonindelningsverktyget ar avsett for att dela in ett rum i zoner for vidare berakning av dessa zoner som separata rum. Zonindelning implementeras pa Skiljevaggar (for indelning i rum), Golv (zonindelning av golv for val av olika ytskikt), Tak (zonindelning av tak for olika ytskikt och tilldelning av olika varden for taksankning) och Vaggytskikt (genom kombinerade ytskikt). Zonindelningen pa vart och ett av dessa blad fungerar oberoende av de andra. Zonindelningslinjen (med undantag for zonindelning av vaggytor) kan ha vilken konfiguration som helst (i projekt i version 3.0, i 2.2 - endast rakt fran vagg till vagg), det viktigaste ar att borjan och slutet ar stangda pa vaggarna och att zonindelningslinjer inte korsar varandra. For att gora zonindelning, valj lampligt verktyg i menyn till vanster, flytta markoren till vaggen - en gron cirkel visas. Klam fast och dra zonindelningslinjen - linjen kan dras som en rak linje till en annan vagg, eller sa kan du bygga en komplex linje med flera konjugerade segment. Zonindelningslinjen far inte korsa andra vaggar, skiljevaggar, kolonner eller lador.
4.5. Finns det vaggsvepningar och vaggzoneringar i programmet (t.ex. for att visa ett koksforklade)?
Tyvarr ar denna funktion annu inte implementerad i planeraren. For att zonera vaggytorna - stall in onskade ytor, inklusive kombinerade ytor (forklade eller med horisontell indelning), som sektioner pa vaggen. Nar det galler kombinerade ytbehandlingar kan ytterligare parametrar (trimhojder) stallas in via snabbmenyn efter installationen. I 3D kan du stalla in en textur for de lister som installerats pa arket Vaggfinish.
5. PRO-versionen av programmet
5.1. Finns det en endags testversion av PRO?
Det finns annu inget sadant alternativ i tariffschemat. PRO-versionen kan aktiveras i 30, 99 eller 365 dagar.
5.2. Kommer jag att debiteras automatiskt i slutet av min nuvarande licensperiod?
Nej, fornyelser gors endast manuellt. Vi lagrar inte kortdata och gor ingen automatisk debitering i slutet av den betalda perioden.
5.3. Kommer nya artiklar att visas i mobelkatalogen efter att jag kopt PRO-versionen?
Inga nya artiklar kommer att laggas till, men de som ar markerade med "pro" kommer att bli tillgangliga. Om du inte har hittat ett objekt som du behover, skriv till supportchatten, vi kommer tacksamt att acceptera din begaran och forsoka ta hansyn till den nar vi planerar uppdateringar.
5.4. Vilka funktioner har PRO-versionen?
Forst och framst ar detta tillgang till de artiklar och verktyg som ar markerade med "pro"-markoren i 2D, samt mojligheten att ladda upp ritningar i pdf-format, tillgang till avsnitten "Volymer och matvarden" och "Berakningar". Dessutom kan du, efter att ha byggt layouten, se dess 3D-visualisering och applicera texturer fran den presenterade katalogen pa dess element (vaggar, mobler etc.). Mer information finns pa motsvarande sida pa webbplatsen.
5.5. Hur ser ritningarna ut som laddas upp fran ditt program till PDF?
Under utvecklingen har vi forsokt sakerstalla att du far exakt det du ser pa din skarm nar du laddar upp. Nar du genererar en PDF kommer endast standardritningsstampeln och ramen att visas i uppladdningen. Du kan se ett exempel pa en ritning har.
5.7. Kommer ritningar som skapats medan PRO-licensen ar aktiv fortfarande att vara tillgangliga efter att licensen har lopt ut?
Ja, alla ritningar och element pa dem kommer att vara tillgangliga, det finns inga begransningar for deras visning, anvandning och lagringstid, men mojligheten att lagga till nya "pro"-element till ritningen kommer att ga forlorad.
5.8. Jag skulle vilja visa mina markeringar och element pa ritningen, kan jag gora det i PRO-versionen?
Ja, det finns ett gratis ritverktyg i Planner - "Rita element" - det finns langst ner till hoger i arbetsytan. Observera dock att ritningsresultatet endast visas pa det aktuella arket. Med det har verktyget kan du bara rita raka linjer, inklusive seriekopplade linjer, men du kan bara rita en bage med hjalp av nagra korta segment. Resultatet av ritningen visas inte heller i 3D.
5.9. Hur navigerar jag i 3D-lage?
For att rotera kameran runt axeln anvander du den fastklamda vanstra musknappen, for att flytta kameran i langdriktningen anvander du den fastklamda hogra musknappen. For att zooma in och ut - anvand mushjulet. Du kan ocksa anvanda pilarna pa tangentbordet for att flytta kameran. For visning rum for rum, valj ett rum genom att klicka pa layouten langst ned till hoger (om du klickar igen visas hela layouten). Verktygsfaltet till vanster har ocksa ett alternativ for visning i vaggskivlage upp till en meter, vilket kan vara praktiskt i vissa fall.
5.10. Hur laddar jag ner en 3D-visualisering?
I 3D-laget staller du in kameran i onskad vinkel och klickar pa ikonen "Spara bild" (kamera) som finns pa den ovre panelen - bilden sparas i nedladdningsmappen i din webblasare.
5.11. Ar det mojligt att rita en elplan i programmet?
Ja, i planeraren finns ett ark Elektriska ledningar, dar du kan markera de viktigaste elektriska rutterna genom att rita linjer pa ritningen, berakningen i uppskattningen utfors enligt dem. For en korrekt berakning maste du installera en elektrisk lada, lampor och elektriska punkter - kabelns meter kommer att beraknas med hansyn till stigningen eller fallet till dem. Metoden for kabeldragning langs golvet eller taket stalls in i snabbmenyn for den installerade vaxeln.
5.12. Hur fungerar verktyget Anslutande kabel pa Switch-arket?
Anslutningsledningen behovs for att visualisera i vilken ordning lamporna ar anslutna till varandra i en krets och for att styra dem till en specifik strombrytare. For att ansluta, valj verktyget och klicka pa strombrytaren och ljuskallan i tur och ordning - en anslutningslinje kommer att visas mellan dem. Flera ljuskallor kan kopplas samman i en krets och anslutas till en strombrytare. Om strombrytaren ar dubbel kan tva sadana kretsar (eller helt enkelt tva olika ljuskallor) anslutas till den. Med genomgangsbrytare kan du styra en ljuskalla fran olika andar av rummet (t.ex. styra ljuset i en korridor med tva strombrytare installerade i borjan och slutet av rummet).
6. Ytterligare funktioner
6.1. Hur skriver jag ut projektet eller sparar det pa min dator?
For att spara ritningarna och kunna skriva ut dem maste du ladda ner ett pdf-album i motsvarande avsnitt langst upp till vanster pa skarmen (pilikon). Detta alternativ ar endast tillgangligt for anvandare av PRO-versionen av programmet.
6.2. Hur manga ganger kan du skapa ett utskrivbart ritningsalbum?
Vi har ingen begransning av antalet generationer av pdf-albumet.
6.3. Varfor behover jag den professionella versionen av programmet och vad ger den?
Planerarens PRO-version ger manga ytterligare funktioner, framst utover ritning i form av separata verktyg for 3D-visualisering av ritningar, berakning av uppskattningar, berakning av volymer och matvarden, utskrift av pdf-album och manga andra funktioner. En detaljerad beskrivning av alla funktioner finns pa den motsvarande sidan pa webbplatsen.
6.4. Vilket program kan anvandas for att oppna en nedladdad .PLAN-fil?
.plan ar ett rent internt planeringsformat, for enkel lagring och datautbyte mellan anvandare och enheter. Det innebar att du bara kan oppna det i planeraren genom att ladda det via pilikonen till ett nytt projekt eller ersatta ett gammalt. Tack vare denna funktion kan du ocksa ladda ner layouten om du av nagon anledning inte kan spara den pa servern, sa att du kan ladda ner den senare nar anslutningen ar upprattad.
6.5. Hur kan jag kopiera ett projekt?
For att gora detta, oppna projektmenyn genom att klicka pa din e-postadress i det ovre vanstra hornet (du maste vara registrerad), dar du maste valja lamplig atgard.
6.6. Hur kombinerar man alla projektdata pa ett ark?
Det finns ingen sadan mojlighet, informationen pa bladen distribueras strikt efter sitt syfte som det ar brukligt i konstruktionsdokument.
6.7. Hur delar man ett projekt?
Om du har PRO-versionen har du for varje projekt lankar for att visa och redigera, som du kan dela med nagon annan person, i det har fallet behover han inte registrera sig for att visa eller redigera det - ritningen oppnas helt enkelt med en direktlank. For att fa sadana lankar maste du oppna ditt personliga skap (genom att klicka pa din e-post i det ovre vanstra hornet) och expandera onskat projekt med pilen till vanster - i den hogra delen kommer det att finnas tva lankar som du kan dela. Om du inte har PRO-versionen - kan du skicka ditt projekt som en uppladdning i .plan-format - for att oppna den maste personen som du skickar filen till vara registrerad i planeraren. Filen laddas upp till ett nytt eller ovanpa ett gammalt projekt via pilikonen (funktion "Ladda upp .plan").
6.8. Vilka tangenter kan anvandas for att styra projektet fran tangentbordet?
For att flytta mobelobjekt eller vaggkanter exakt kan du anvanda pilarna pa tangentbordet for att flytta objektet eller markoren med en centimeters noggrannhet. Du kan anvanda CTRL+C for att ko